Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Raport PLP „Przyczyny i konsekwencje globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego i jego przejawy w Polsce" (vol. 2)

2013-04-01

„Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego od wielu lat postuluje zmiany w polityce gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki przemysłowej. W tym celu odbywają się konwersatoria z udziałem członków PLP i zaproszonych gości. Owocem spotkań i konwersatoriów było wydanie w przeciągu dwóch ostatnich lat dwóch raportów, których kontynuacją jest niniejszy.

Raport PLP z 2011 roku powstał w odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy. W raporcie tym PLP wskazywało, iż światowy kryzys, wbrew ówczesnym przewidywaniom wielu komentatorów, nie zbliża się do końca. W naszej opinii stwierdzaliśmy, iż kryzys będzie miał charakter pełzający, a zatem będzie długotrwały ze względu na niezlikwidowanie jego przyczyn. Wskazywaliśmy, iż znacznemu spowolnieniu może ulec również polska gospodarka. Rozwój wydarzeń potwierdził diagnozy Raportu 2011…”

***

Z pełny tekstem Raportu można zapoznać się w formacie PDF.
 

Redakcja EEM

Logowanie