Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Recenzja książki Zbigniewa Klimiuka

2012-02-04

Recenzja: Zbigniew Klimiuk „ Stosunki handlowe między Polską i Niemcami w okresie międzywojennym (1918-39)”, wyd. Polihymnia Warszawa 2011.

Książka zawiera dobrze usystematyzowany materiał historyczny, ujęty w dyscyplinujących ramach ekonomii, w szczególności – teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych. Główna koncepcja analizy oparta została na założeniu, iż koncepcje geopolityczne głównych krajów zachodnich determinowały rozwój sytuacji w omawianym okresie. Jest to głównie okres międzywojnia i pierwszych lat po II Wojnie Światowej. Szczególnie dużo uwagi autor poświęca kulisom ówczesnego rozwoju gospodarczego i militaryzacji Niemiec.

Na szczególne podkreślenie zasługują następujące aspekty opracowania:
- Wspomniane założenie o istotnym wpływie koncepcji geopolitycznych na rozwój sytuacji międzynarodowej (politycznej i gospodarczej), co łącznie z „zasadą niezmienności” geopolityki rozważaniom Autora nadaje walor aktualności. Zawarta w pracy faktografia i wnioski dają podstawy do lepszego zrozumienia współczesnej praktyki politycznej i ekonomicznej Niemiec.
- Opracowanie „urealnia” spojrzenie na aktywność międzynarodową Niemiec w sferze politycznej i gospodarczej; daje podstawy do krytycznej oceny i weryfikacji dominującej obecnie interpretacji roli Niemiec i relacji Niemcy-Polska, którą można uznać za infantylną. Potrzeba realistycznego spojrzenia na rolę współczesnych Niemiec musi uwzględniać aspekt historyczny.
- Opracowanie przedstawia systemowe uwarunkowania wymiany międzynarodowej, ukazujące ogólny mechanizm reakcji na Wielki Kryzys, w tym skutki inflacyjne, tendencje protekcjonistyczne i politykę reglamentacyjną. Są to zagadnienia pomocne przy wyjaśnieniu charakteru obecnego kryzysu światowego.

Z tych względów opracowanie można uznać za materiał szczególnie użyteczny dla polityki gospodarczej, dowodzący jak dalece groźne są skutki pasywnej lub błędnej polityki w wymiarze międzynarodowym. Ze względu na bogaty i unikatowy materiał faktograficzny, głównie niemiecki, opracowanie jest także cennym materiałem dla studentów (w zakresie wiedzy o globalizacji).

(zaloguj się aby pobrać plik w formacie pdf)

Prof. dr hab. Artur Śliwiński

Logowanie