Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

Niemiecki "über alles"

2020-06-04 Koniunktura. Kryzys.
Decyzja Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie skupu obligacji EBC w warunkach pandemii Covi-19 i znacznego pogorszenia koniunktury gospodarczej budzi uzasadnione wątpliwości i poważne pytania… „jest decyzją polityczną w celu osiągnięcia dominacji Berlina w strefie euro”.

Logowanie