Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

40 lat rosnących nierówności

2019-05-21 Sektor publiczny
We wszystkich regionach Europy udział dochodów najbogatszych 10% znacznie wzrósł. Obecnie wzrasta, niezależnie od regionu, do niemal jednej trzeciej całkowitych dochodów. Kraje Europy Wschodniej były oczywiście szczególnie zatroskane tym wzrostem z powodu masowej prywatyzacji i przejścia do kapitalizmu.

Logowanie