Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

10 prognoz

2019-01-25 Gospodarka światowa
Tytuły prognoz World Economic Forum:
1. Gospodarka amerykańska utrzyma się powyżej ogólnego trendu
2. Ekspansja Europy jeszcze bardziej zwolni
3. Ożywienie Japonii pozostanie słabe…
Jednym z głównych zagrożeń w nadchodzącym roku jest gwałtowny spadek tempa wzrostu światowego handlu, które zmalało z ponad 5% na początku 2018 r. niemal do zera na końcu ubiegłego roku.

Logowanie