Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

 • Pozycjonowanie Polski
  Wybory do parlamentu europejskiego zdominowały marketing polityczny, w którym nie było miejsca na najważniejsze zagadnienie, bez którego wszelkie dywagacje i spory w Polsce dotyczące UE nie mają większego znaczenia. Zagadnienie to sprowadza się do pytania: jaka jest pozycja Polski w Unii Europejskiej? Zawiera ono szereg wątpliwości, wśród których najważniejszą wydaje się ocena pozycji ekonomicznej Polaków wśród innych narodów europejskich. Dopiero po usunięciu tych wątpliwości, można rozważać, co należy zrobić.  czytaj cały artykuł » 
 • Import neoliberalizmu
  Jednym z największych idiotyzmów w polskiej polityce po 1989 roku było publiczne zwierzenie ministra przekształceń własnościowych, iż „sprzedaje przedsiębiorstwa, a kupuje consulting”. Trawestując to zwierzenie, możemy powiedzieć, że w latach 1989-2019 Polska eksportowała kapitał, towary i ludzi, a importowała neoliberalizm.  czytaj cały artykuł » 
 • Upadek mitu „transformacji ustrojowej” w Polsce (cz.2)
  Wreszcie po trzydziestu latach upadł mit „transformacji ustrojowej” w Polsce, choć fałsz bijący od promotorów „transformacji” był dostatecznie jaskrawy, aby uporać się z tym mitem wcześniej. Konsekwencje upadku będą dalekosiężne, co wielu polityków niechętnie przyjmie do wiadomości.  czytaj cały artykuł » 
 • Amerykanie śmieją się przez łzy
  Kryzys gospodarczy wyciska silne piętno na świadomości Amerykanów, czego zresztą należało się spodziewać. Mieszkańcy Ameryki Północnej tryskają tym samym humorem, który Polacy zademonstrowali w stanie wojennym. To humor wisielczy, z domieszką gorzkiej ironii pod adresem rządu.  czytaj cały artykuł » 
 • Polska „odmiana neoliberalizmu”
  Problem neoliberalizmu, to nie tylko problem globalny. Polska jest skażona neoliberalizmem i nie widać, aby wpływowe środowiska chciały się wyrwać z jego śmiertelnej pułapki. Czasem podejmowane są deklaratywne zastrzeżenia i sprzeciwy, ale nie maja one większego znaczenia. Na przykład, Unia Europejska jest instytucją neoliberalną, ale nie jest to głównym przedmiotem jej krytyki.  czytaj cały artykuł » 

Logowanie

Biuletyn EEM nr 5/2018 (56)