Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

 • NOWE! 2018 - prognoza dla Polski (cz. 2 i 3)
  Trzeba szczerze przyznać, że oligarchia światowa wpływa na bieg spraw w wielu krajach (w tym w Polsce) i ustawia „warunki brzegowe” dla przewidywania, czego możemy oczekiwać w roku 2018. Może to sprawiać wiele trudności, ponieważ do niedawna uwzględnienie faktu istnienia oligarchii światowej było odbierane jako wyraz aberracji politycznej. Jednak od 2017 oligarchia światowa wychodzi z cienia i jest coraz bardziej aktywna politycznie.  czytaj cały artykuł » 
 • 2018 - prognoza dla Polski (cz.1)
  Może się wydawać, że nasza prognoza jest niepotrzebna, skoro dwunastego grudnia 2017 roku nowy premier Mateusz Morawiecki zaprezentował urzędową prognozę rozwoju Polski. Prognoza Morawieckiego została sporządzona stosowaną intuicyjnie metodą ekstrapolacji przeszłości i kwalifikuje się do dwóch najbardziej popularnych (i skrajnie sprzecznych) prognoz krótko- i długookresowych, które lubią sporządzać politycy w Polsce.  czytaj cały artykuł » 
 • Raport „Model referencyjny bezpieczeństwa europejskiego”
  Cechą wyróżniającą politykę większości krajów europejskich jest połączenie dwóch istotnych czynników: odzyskanie suwerenności narodowej i przeciwdziałanie bezprecedensowym zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego. Te dwa czynniki nie mogą być jednak efektywnie wykorzystane bez budowy systemu bezpieczeństwa europejskiego.  czytaj cały artykuł » 
 • Raport: Model referencyjny bezpieczeństwa europejskiego (fragment)
  Jako punkt wyjścia do opracowania autonomicznego projektu bezpieczeństwa europejskiego, wynikającego z szeregu wstępnych analiz metodologicznych, historycznych, społeczno-gospodarczych i politycznych, przygotowaliśmy mapę polityczną krajów zdolnych solidarnie zapewnić bezpieczeństwo europejskie w interesie ogólnoeuropejskim i własnym. Na mapie tej znajdują się kraje najmniej obciążone historycznie i współcześnie ekspansjonizmem, który uznajemy za główny czynnik destrukcji Europy.  czytaj cały artykuł » 
 • Koncepcje geostrategiczne „Międzymorza” oraz „Osi strategicznej Rosja-Niemcy”
  Koncepcje geostrategiczne „Międzymorza” oraz „Osi strategicznej Rosja-Niemcy” – analiza krytyczna (fragment Raportu). Od wybuchu globalnego kryzysu ekonomicznego w 2007 roku przyszłość Europy jest przedmiotem ostrych przetargów i sporów. Dominuje przekonanie o pogłębiającym się kryzysie struktur europejskich oraz o cywilizacyjnym schyłku Europy. Jednak nad tymi niepokojącymi opiniami góruje bardziej wyraźne i lepiej dostrzegane w większości krajów europejskich zjawisko braku bezpieczeństwa narodowego, które stało się silnym czynnikiem odśrodkowym. Towarzyszy temu szersze i głębsze rozumienie bezpieczeństwa narodowego.  czytaj cały artykuł » 

Logowanie