Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

 • Polska w punkcie krytycznym
  Niniejszy numer zawiera zestaw publikacji, których celem jest ograniczenie zamieszania (niezrozumienia, zagubienia), które charakteryzuje obecnie zarówno rządzące kręgi polityczne, jak też środowiska patriotyczne w Polsce. Kilka znanych, pozornie zaskakujących, wydarzeń zaburzyły z trudem budowaną legendę pomyślnego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.  czytaj cały artykuł » 
 • Rozkład życia politycznego w Polsce (cz.1)
  Ewolucja sytuacji politycznej w Polsce dokonuje się w określonym kierunku. Wyznacza go długofalowy i nasilający się rozkład systemu politycznego, który obejmuje wszystkie symptomy degradacji systemu politycznego.  czytaj cały artykuł » 
 • Rozkład życia politycznego w Polsce (cz.2)
  Kieruje nami pragnienie rzetelnego wyjaśnienia przyczyn narastającego w Polsce konfliktu politycznego między rządzącymi kręgami politycznymi i siłami narodowymi. Już takie określenie konfliktu zwraca uwagę na ważną zmianę, która dokonała się w Polsce w kilku ostatnich latach i nie pozostała bez echa.  czytaj cały artykuł » 
 • Mechanizm „rozwoju”
  Zawarte w tytule niedopowiedzenie (czego dotyczy ów „rozwój”?) jest przypomnieniem, iż reformy administracyjne w Polsce zaowocowały powstaniem Ministerstwa Rozwoju, a ten szyld nie daje żadnych szans poznania tego, co kryje się w umysłach polskich polityków.  czytaj cały artykuł » 
 • Uwagi o krytykach polskiego nacjonalizmu
  Od jesieni 2017 roku obserwujemy w Polsce chaos pojęciowy, który generują politycy, media, organizacje pozarządowe „walczące o demokrację” lub lewicowe, a przede wszystkim agentury zagraniczne.  czytaj cały artykuł » 

Logowanie