Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

 • Straty i odszkodowania
  Siedemdziesiąt dwa lata po zakończeniu II Wojny Światowej problem odszkodowań spowodowanych przez agresję i represyjne rządy okupacyjne Niemiec nadal pozostaje otwarty, przynajmniej dla narodu polskiego. Rząd Niemiec ma nadal negatywny stosunek do odszkodowań, lecz widoczne są niekonsekwencje i pęknięcia jego stanowiska.  czytaj cały artykuł » 
 • Straty majątkowe z okresu II Wojny Światowej (cz. 1)
  W celu uporządkowania wyjątkowo zagmatwanych zagadnień historycznych - najlepiej w postaci sekwencji dramatycznych wydarzeń - można wyeksponować następujące fakty: agresji militarnej Niemiec i Rosji sowieckiej na Polskę; pięcioletni okres okupacji wojennej przez wspomnianych agresorów, aneksję wschodnich terenów Polski na mocy Konferencji Jałtańskiej, będącą de facto agresją dyplomatyczną aliantów na odradzającą się Polskę, sowiecką nacjonalizację majątku prywatnego (...).  czytaj cały artykuł » 
 • Straty majątkowe z okresu II Wojny Światowej (cz. 2)
  Na wschodnich terenach Polski okupowanych jesienią 1939 roku przez Rosję sowiecką działania wojenne i okupacyjne przebiegały zadziwiająco podobnie jak na terenach podbijanych przez Niemcy. Również na wschodnich terenach Polski dominuje niszczenie i plądrowanie zasobów, równie silnie skojarzone z eksterminacją ludności polskiej. Podobnie jak dla Niemiec, było ono czynnikiem kluczowym dla osiągania ekonomicznych korzyści z okupowanych terenów.  czytaj cały artykuł » 
 • Chaos i kryzys gospodarczy
  Tytuł nie dotyczy zagadnień teoretycznych. Tak mogłoby się wydawać, gdyż w świetle wypowiedzi prominentnych polityków zagranicznych i krajowych, chaos jest w Polsce trwałym elementem życia społeczno-gospodarczego, ale o kryzysie gospodarczym nie może być mowy.  czytaj cały artykuł » 
 • Przywracanie prawdy (cz. 2)
  Zanim powrócimy do zagadnień omawianych w pierwszej części niniejszej publikacji, niezbędne będzie omówienie znaczenia kłamstwa dotyczącego rzekomego wzrostu społeczno- gospodarczego. Ponieważ współcześnie kłamstwo jest w Polsce zjawiskiem powszechnym, wydawać się może, że wspomniane kłamstwo jest czymś zwykłym, naturalnym lub niezbędnym.  czytaj cały artykuł » 

Logowanie