Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

 • 447
  Łatwo dzisiaj powiedzieć, że fundamentem relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską było wieloletnie zakłamanie, dlatego wcześniej czy później musiało dojść do ostrego konfliktu „sojuszników”. Problem nie dotyczy relacji historycznych, lecz współczesnych. W ostatnich trzydziestu latach w obydwu krajach doszło do przeobrażeń politycznych i społecznych, których konsekwencją jest globalny kryzys ekonomiczny. Dopiero na tym tle można umieścić uchwalenie przez Senat USA zakłamanej Ustawy 447, będącej de facto aktem agresji ekonomicznej amerykańskich elit politycznych wobec Polski. Ustawa z pewnością nie wygasza zakłamania w stosunkach między USA i Polską, raczej przeciwnie – wprowadza je na wyższy poziom.  czytaj cały artykuł » 
 • Narodziny, rozkwit i upadek klanu liberalnego w Polsce
  Skąd pojawił się w Polsce wspomniany w tytule klan liberałów? Otóż warto przypomnieć, że po II Wojnie Światowej w Polsce nie istniał żaden liberalny nurt polityczny, nie było skromnego choćby środowiska zwolenników liberalizmu, nie powstało ani jedno dzieło naukowe z zakresu liberalnej myśli filozoficznej lub ekonomicznej.  czytaj cały artykuł » 
 • Narodziny liberalnego klanu. Trzy dni, które wstrząsnęły Polską (cz. 1)
  W 1990 roku niepostrzeżenie pojawił się w Polsce trudny do wyjaśnienia fantom, który zaważył na blisko trzydziestu latach życia politycznego i gospodarczego. Teraz dopiero jesteśmy świadkami rozwiewania się tego fantomu; czegoś, co od początku było ukryte przed wzrokiem osób zainteresowanych sytuacją w Polsce i sprawiające wrażenie siły politycznej, a zarazem ośrodka monopolizującego władzę. Ten fantom nazywamy klanem liberałów. Pierwsze pytanie nigdy jasno nie zostało postawione, chociaż ma ono podstawowe znaczenie: skąd pojawił się w Polsce wspomniany klan liberałów?  czytaj cały artykuł » 
 • Kryzys światowy: katastrofa czy odrodzenie?
  Trwający od dekady wielki światowy kryzys gospodarczy jest kryzysem wieloaspektowym, powodowanym pogłębiającym się już od stulecia kryzysem osobowości i kultury człowieka (kryzys wartości, wiary, zasad oraz kryteriów prawdy i dobra).  czytaj cały artykuł » 
 • Teologia słabości (cz. 1)
  Celem publikacji jest ukazanie pseudo-intelektualnych pułapek, jakie zostały zastawione na polskich (i nie tylko) katolików. Opisano jedną z niebezpiecznych pułapek, która zasługuje na miano „teologii słabości”. Chociaż jest to głównie nurt anty-teologii chrześcijańskiej, przenika do współczesnej myśli politycznej i chrześcijańskiej.  czytaj cały artykuł » 

Logowanie