Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

 • Upadek mitu „transformacji ustrojowej” w Polsce (cz.1)
  Czym były przemiany polityczne i gospodarcze w latach 1989-2018? Mimo upływu blisko trzydziestu lat, jasnej odpowiedzi nie mamy. Politycy unikają wszelkich dyskusji o problemach ustrojowych, a jej miejsce zajmują dywagacje, podejrzenia i insynuacje tworzące wokół nas toksyczne opary. Zainteresowanie specyfiką przemian politycznych i gospodarczych zostało z premedytacją przesterowane na zainteresowanie doraźnymi, pozbawionymi znaczenia bieżącymi „wydarzeniami politycznymi” (spektaklem pozorowanej walki politycznej) oraz na wystawianie nowych i degradowanie starych kreatur - „wybitnych postaci” życia politycznego.  czytaj cały artykuł » 
 • Kryzys wartości
  Długotrwały kryzys ekonomiczny i moralny w Polsce ponownie wywołuje problem kryzysu wartości. W tym zakresie niepodzielnie panuje dezorientacja i zagubienie. Dlatego warto odwołać się do najbardziej dojrzałych i przemyślanych rozważań prof. Włodzimierza Bojarskiego, zamieszczonych w poprzedniej edycji Biuletynu EEM pt. „Światowa agresja cywilizacyjna przeciw wartościom”.  czytaj cały artykuł » 
 • Rządy klanu liberałów: efekt Frankensteina (cz.1)
  Nowy fragment omawianej we wcześniejszych numerach EEM historii klanu liberalnego w Polsce rozpoczynamy od spostrzeżenia, że między stosowanym oficjalnie określeniem „przekształcenia własnościowe”, a określeniem „zarządzanie dystrybucją majątku narodowego” zasadniczo nie ma różnicy.  czytaj cały artykuł » 
 • Ekonomia a polityka (cz.2)
  Z naszych dotychczasowych rozważań wynika, że związki między polityką i ekonomią są mocniejsze, aniżeli się na ogół sądzi. Fakt, że przez drzwi obrotowe do rządów wchodzą i wychodzą prominentni bankowcy, nie wyjaśnia szeregu kwestii. Jaki jest charakter tych związków? Jak rozpoznać i ocenić konsekwencje fuzji polityki i ekonomii?  czytaj cały artykuł » 
 • Anglosaska szkoła zarządzania
  W największym streszczeniu ideę anglosaskiego zarządzania można streścić w czterech zdaniach: Świat to rynek. Biznes polega na konkurencji. Pomożemy ci uzyskać przewagę konkurencyjną. Dzięki temu możesz osiągnąć sukces życiowy.  czytaj cały artykuł » 

Logowanie

Biuletyn EEM nr 5/2018 (56)