Biuletyn jest wydawany tylko w formie elektronicznej.
Na niniejszej stronie dostępne są wyłącznie jego zdekodowane fragmenty.
Całość opracowana jest w formacie PDF, który ułatwia
pobieranie zamieszczonych w nim tekstów.

Przegląd prasy

Komunikaty, ogłoszenia

 • Nowe! Ład i logika przeciw chaosowi: czy z Bogiem uratujemy Polskę?
  Ład w umysłach i w nauce. Od najdawniejszych czasów ograniczone możliwości ludzkiego rozumu konfrontowały się ze wspaniałą rzeczywistością natury i ułomnością własnych ludzkich dzieł. Nasza cywilizacja rodziła się w świetle starożytnej greckiej logiki i matematyki; aksjomatów, twierdzeń i dowodów. To podejście z abstrakcji przenosiło się w obserwację i poznawanie natury.  czytaj cały artykuł » 
 • Podstawowe błędy strategiczne (cz.1)
  Opracowując Raport „Model referencyjny bezpieczeństwa europejskiego” mieliśmy na uwadze nie tylko interesy europejskie, lecz również polskie. Wiedząc, że bezpieczeństwa Polski w obecnym, chwiejnym systemie stosunków europejskich, samodzielnie nie uda się w najbliższych latach zapewnić, kwestie stworzenia europejskiego łańcucha bezpieczeństwa uznaliśmy za elementarny warunek zapewnienia naszego bezpieczeństwa.  czytaj cały artykuł » 
 • Koncepcje geostrategiczne „Międzymorza” oraz „Osi strategicznej Rosja-Niemcy” – analiza krytyczna (drugi fragment Raportu)
  Koncepcja geostrategiczna Międzymorza Georga Friedmana. Idea Międzymorza, w realizacji której główne role wyznaczone zostały Polsce i Rumunii, znalazła odzwierciedlenie w polityce tych krajów, a także we wsparciu prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Akces do ugrupowania regionalnego pod tą nazwą złożyło 12 państw europejskich zajmujących na mapie Europy obszar między Bałtykiem i Morzem Czarnym.  czytaj cały artykuł » 
 • Koncepcje geostrategiczne „Międzymorza” oraz „Osi strategicznej Rosja-Niemcy” – analiza krytyczna (trzeci fragment Raportu)
  Koncepcja geostrategiczna osi Rosja - Niemcy Aleksandra Gaponienko. W odróżnieniu od koncepcji Georga Friedmana, koncepcja Aleksandra Gaponienko jest mniej znana światowej opinii publicznej. Ze względu na jej ambicjonalny i agresywny charakter stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego.  czytaj cały artykuł » 
 • Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (fragment Raportu)
  W interesie krajów europejskich z pewnością nie leży wzmacnianie dotychczasowych, a tym bardziej generowanie kolejnych obszarów konfliktów i destrukcji bezpieczeństwa narodowego. Na ogół nie są one dostatecznie dobrze identyfikowane, a często niestety lekceważone. Niekiedy nie są one widoczne gołym okiem, jak w przypadku rezultatów polityki neoliberalnej oraz w większości koncepcji „porządku europejskiego”. Klasycznym przykładem słabego rozpoznania obszarów konfliktów i destrukcji bezpieczeństwa narodowego jest Unia Europejska.  czytaj cały artykuł » 

Logowanie